Mind, Set, Go

Een artikel over het belang van sport voor mentaal welzijn met coach Tess, uitgegeven in Flair magazine.

Check it out:  artikel mind set go Flair